CHÍNH SÁCH CÔNG NỢ

 1. Nhóm khách hàng áp dụng
  • Khách hàng mua lẻ (số lượng một sản phẩm hoặc chưa đủ quy định cột giá sỉ thấp nhất theo bảng giá công bố) trên 1 đơn hàng
  • Khách hàng mua sỉ (số lượng đủ theo quy định giá sỉ của từng sản phẩm theo bảng giá công bố) trên 1 đơn hàng.
  • Khách hàng VIP ( doanh số mua hàng ít nhất 200 triệu trong năm gần nhất)
 2. Hạng mức công nợ
  • Khách hàng mua lẻ: thanh toán ngay khi nhận hàng.
  • Khách hàng mua sỉ: thanh toán chậm nhất sau 07 ngày – kể từ ngày nhận hàng
  • Khách hàng VIP: thanh toán chậm nhất sau 07 ngày – kể từ ngày nhận hàng, được giữ lại trả chậm ( trong 03 tháng ) 10% tổng tiền phải thanh toán của đơn hàng. Tổng dồn mức giữ lại trả chậm không vượt quá 10% doanh số mua hàng trong năm gần nhất.
 3. Quy định chốt giá thanh toán:
  • Khách hàng mua lẻ: áp giá bán theo cột giá lẻ công bố
  • Khách hàng mua sỉ:
   • Nếu thanh toán đúng quy định trong 07 ngày, áp giá bán theo cột giá sỉ tương đương với số lượng đặt hàng trên một đơn hàng
   • Nếu thanh toán không đúng quy định trong 07 ngày, áp giá bán theo cột giá lẻ cho toàn bộ số lượng trong đơn hàng.
   • Không áp dụng gộp đơn hàng để cộng dồn ngày thanh toán.
  • Khách hàng VIP: quy định chốt giá thanh toán như khách hàng mua sỉ.
 4. Hình thức thanh toán:
  • Tiền mặt: ký xác nhận hóa đơn bán hàng đã thanh toán
  • Chuyển khoản:
   • Số TK chính thức do Xmax cung cấp
   • Nếu chuyển tiền bằng ATM hoặc Ủy nhiệm chi: vui lòng chụp và gửi giấy chuyển tiền hoặc Ủy nhiệm chi gửi về zalo hotline Xmax để xác nhận thanh toán đúng hạn.
 5. Quy định xử lý vi phạm chậm thanh toán
  • Khách hàng chậm thanh toán: ngừng giao dịch cho đến khi thanh toán hết trong 30 ngày
  • Khách hàng nợ quá 30 ngày: ngừng giao dịch, tiến hành thu hồi công nợ và xóa tư cách khách hàng VIP nếu có.­